PR Akademie pro neziskovky

Otevíráme novou třídu PR Akademie pro neziskovky. Bude to hodně PR, ale tentokrát příměji vztažené k financování organizace. Budeme se zabývat komunikací (v médiích, na sítích) v kontextu fundraisingu. Ve finále kurzu si připravíme strategii komunikace a fundraisingu organizace.

A budou tam socky? Jasně, budou. 🙂

Nejbližší termín: 28. 4. 2020, Praha

Studio 6 v ČT

Pro koho je PR Akademie určená?

Pro ty, kteří:

 • řídí neziskovku nebo její komunikaci a chtějí si udělat čas na systematické promýšlení PR, FR a jejich smysluplné koordinace,
 • mají zodpovědnost za komunikaci neziskovky a chtějí komunikaci lépe podřizovat cílům organizace,
 • pracují s dárci a chtějí se v tom zlepšovat,
 • potřebují zamakat na marketingu, PR a FR své organizace.

Co se naučíte

 • Uvažovat strategicky.
 • Řídit komunikaci své neziskovky či příspěvkovky.
 • Plánovat. Myslet na své dárce a pracovat s nimi. Hledat nové. Znát nástroje FR a umět mezi nimi volit.
 • Uvažovat o svém rozpočtu s nadhledem. Umět zanalyzovat, co ve FR a PR funguje a co ne.
 • Znát a vhodně používat FB a IG formáty. Spouštět reklamy a optimalizovat.

Bližší informace

Letos se podíváme na komunikaci organizace z širší perspektivy. Budeme klást PR do kontextu fundraisingu.

Účastníci si zanalyzují stávající komunikaci vlastní organizace a připraví základ pro strategické plánování komunikace s ohledem na fundraising. Budeme hledat cesty, jak komunikací podpořit fundraising a také případný prodej (vstupenek, časopisů, výrobků chráněných dílen…). Budeme se bavit, jak mít návaznost PR a FR pod kontrolou prostřednictvím procesů. Budeme se zabývat sociálními sítěmi, především FB a Instagramem. Projdeme si všechny použitelné formáty příspěvků a prakticky si je vyzkoušíme. Osvojíme si použití FB Business Manageru a reklam.


Hlavní výhody kurzu

 

Praktický nácvik

Co nejmíň výkladu a co nejvíc praxe. Všechno si budete zkoušet.

Vyzkouším–dostanu zpětnou vazbu–vyzkouším znovu.

 

Zkušení lektoři

Naši lektoři jsou praktici, kteří dobře znají svůj obor – protože ho stále dělají. Ať už jsou novináři, píáristé, fundraiseři nebo odborníci na sociální média.

 

Souhra

Výborní lektoři se potkají s motivovanými účastníky a výsledkem jsou nejen nové dovednosti a znalosti, ale mnohdy i něco úplně jiného, většího. Nové spolupráce, zajímavé projekty nebo dlouhodobá přátelství.


Program

Celkem 6 dní kurzu (cca 33 hodin) od 9.30 do 16.00 hodin v Praze, a to:

 • 28.–29. 4. 2020
 • 13.–14. 5. 2020
 • 3.–4. 6. 2020

Cena

 • Early Birds (do 6. 3. 2020) – 9 000 Kč
 • standardní cena (do 31. 3. 2020) – 10 100 Kč

Z organizačních důvodů nejsme schopni vracet zaplacené příspěvky na Akademii ani jejich poměrnou část. V případě, že se nemůžete zúčastnit jednoho nebo více dní Akademie, můžete za sebe poslat náhradníka.


Říkají o PR Akademii

Kurz od Věry doporučuji všem, kteří chtějí proniknout do PR nebo si ujasnit svou stávající situaci a nabrat správný směr. S lektorkou nasáknete nezbytnou teorii, již si hned vyzkoušíte v praxi – smyslem je vytvoření systému pro cílené a nikoli nahodilé PR aktivity.

Marek Hnátekblog.marekhnatek.cz

Na PR Akademii vysílám svou PR specialistku opakovaně. Když jsem zjistila, že se každý ročník zaměřuje na jiné dovednosti a nabízí skvělé lektory, neváhala jsem ani chvíli. PR Akademii vnímám jako příležitost zíksat pro knihovnu nápady a know how, jak knihovnu smysluplně zviditelnit. Moje „PR“ si navíc pochvaluje kontakty, které během Akademie získala, jak mezi ostatními účastníky, tak na přednášející experty. Má tak šanci konzultovat, získat oponenturu, inspirovat se.

Eva Měřínská, ředitelka knihovny v Táboře

Mocně na mě při mediatréninku zapůsobila Štěpánka svou strhující osobností. Byl to můj první výstup takhle před někým, od malička zápasím s trémou a strachem. Díky ní jsem si toho hodně uvědomila, jsem pozornější vůči mluvenému projevu a snažím se, abychom jako organizace byli srozumitelnější. Zpětná vazba od lektorů i ostatních účastníků je úplně skvělá příležitost zjistit, jak nás ostatní vidí.

Alena HelerováDiakonie Valašské Meziříčí


Vaši lektoři

Štěpánka Duchková

Štěpánka Duchková

moderátorka, lektorka

Deset let působila v televizi Prima jako moderátorka Zpravodajského deníku a diskusních pořadů Nedělní partie a K věci. V současné době se věnuje především mediálním tréninkům a výuce prezentačních dovedností.

Tereza Herdová

Tereza Herdová

manažerka fundraisingu v Nadaci Via

Patnáct let pracuje v českých a mezinárodních neziskovkách, v posledních letech jako fundraiserka. Věnuje se získávání nových dárců a péči o ně. Lektoruje komunikaci s dárci – osobní i písemnou – a její strategické propojení s PR.

Kristýna Szkanderová

Kristýna Szkanderová

senior social media manager

Týna pomáhá značkám najít cestu, jak začlenit sociální sítě do celého marketingového mixu. Najít správnou cílovou skupinu, vytvářet pro ni správný obsah, budovat komunitu a pečovat o zákazníky. S námi školí FB a Instagram.


PR Akademie v kostce

 • Co získáte: rozpracování strategie komunikace v kontextu FR, organizace práce na pomezí FR / PR, práce s FB Business Managerem, znalost FB a IG formátů, plánování práce na sociálních sítích.
 • Kdy: od 28. 4. do 4. 6. 2020, celkem 6 dní v časech 9.30–16.00
 • Místo konání: Praha
 • Cena: 10 100 Kč (early birds cena do 6. 3.: 9 000 Kč)

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám.