Popularizace vědy

Pomáháme vědeckým a výzkumným institucím popularizovat jejich práci. Máme na to připravené a ozkoušené kurzy, workshopy a konzultace.

Jak technicky na pořádání akce on-line
Přednáška, trénink

Skvělé texty
Workshop

Potřebujete kurz, workshop nebo konzultaci?

 • Děláme kurzy pro týmy z vědeckých ústavů a vysokých škol.
 • Nejraději máme živé kurzy. Ale většinu kurzů umíme připravit i v on-line nebo kombinované formě.
 • Trénink na on-line vystoupení děláme pouze on-line. 🙂
 • Kurzy děláme co nejpraktičtější. Fotíme s vámi popularizační akce, natáčíme ve vašich laboratořích, před kamerou se vás ptáme na váš výzkum, pracujeme s vašimi texty.
 • Řešíte-li zcela konkrétní akutní situaci („musím sestavit strategii komunikace“, „zítra vystupuji na kameru“, …), pak je lepší objednat si konzultaci.

Kdo s námi lektoruje?

 • Naši lektoři nejsou učitelé, ale profesionálové ve svých oborech. Vystupování na kameru lektoruje televizní a rozhlasová moderátorka Štěpánka Duchková, sociální sítě Andrea Bubníková, Kristýna Szkanderová, Martina Dvořáčková, práci s texty PR specialistka Věra Ondřichová a copywriterka Martina Heš Hudečková. Tvorbu videí režiséři Jaroslav Kratochvíl, Jan Oraský, kameraman a střihač Zdeněk Chaloupka atd.

Proč se do toho pustit s námi?

Nadhled

Kurz vám nabídne jinou perspetivu. Podíváte se na svou práci s odstupem a získáte podněty zkušených lidí zvenku.

Praktický nácvik

Většinu času strávíme analýzou vaší práce a experimentováním s vašimi příklady, daty nebo texty. S vámi.

Ušito namíru

Než se pustíme do práce, nastavíme s vámi cíle kurzu. Tak aby byl co nejužitečnější.


O našich službách říkají

Školení bylo perfektně ušito na míru do nejmenších detailů a skvěle načasováno.
Došlo nejen k rozvoji znalostí, ale i k velkému posunu celého vnímání problematiky mediální komunikace.
Byl to malý krůček pro skupinu, ale významný krok pro Fyzikální ústav. Hned další týden kolegové vystoupili v médiích
a nabyté dovednosti tak rovnou uplatnili.

Alexandr DejnekaFyzikální ústav AV

Moc děkuji za všechna setkání a přínosné rady, tipy, nápady. Zejména jsem uvítala zkušenosti z praxe, hodně mně pomohla sekce o focení, kde jsme rozebíraly fotky a nápady, jak, proč a co fotit! Také část o textu pro mě byla skvělá – tvorbu textu vnímám jako svou největší slabinu a tips & tricks se mi moc hodí! 

Lucie ŠtrosováČeská zemědělská univerzita

Přednášku hodnotím jako velmi přínosnou. Skvělý byl jak přístup lektorky, tak obsah. Mnoho z předaných informací se budu snažit použít pro svoji práci a tvorbu textů. Díky praktickým ukázkám jsem dokázala lépe identifikovat vlastní nedostatky a vím, na co se příště mám soustředit. Děkuji.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem


Lektoři a konzultanti

Věra Ondřichová

Věra Ondřichová

PR specialistka, která se věnuje komunikaci veřejných organizací a neziskových projektů. Vede přípravy komunikačních strategií a konzultuje komunikační plány (např. Fyzikálního ústavu AV ČR, Strategie digitálního vzdělávání), řídila vnější vztahy Městské knihovny v Praze, Junáka, iMyšlení a dalších projektů.

Tereza Mašínová

Tereza Mašínová

Působí na Mikrobiologickém ústavu AV ČR, kde se zabývá environmentální mikrobiologií. Věnuje i popularizaci vědy a moderování událostí s vědeckou tématikou.

Andrea Bubníková

Andrea Bubníková

sockařka, influencerka, lektorka

Naši další lektoři a konzultanti


Popularizační kurzy

Popularizace před televizní kamerou

Cíl: zvládnout vystoupení na televizní kameru a cítit se při něm komfortně.

Teoretická část

 • Příprava sdělení: typ pořadu, jaké otázky mohu čekat, jak říci to, co potřebuju, domluva předem, jak reagovat na chyby moderátora.
 • Způsob sdělení: mimika, gesta, postoj, posez, zvládání trémy, nevědomá řeč těla, oblečení, síla a barva hlasu.
 • Pomůcky: ukázky, fotky, rekvizity.

Praktická část

 • cíl vystoupení, hlavní sdělení,  
 • reakce na moderátora,
 • jak zvládnout nepříjemné dotazy či útoky,
 • zpětná vazba na vlastní vystoupení (řeč, ruce, postoj, reakce).

O kurzu

 • Kurz je standardně dvoudenní.
 • Školí Štěpánka Duchková s dlouholetou zkušeností moderátorky zpravodajství i debatních pořadů v České televizi, TV Prima či Českém rozhlase.
 • Dovednosti z kurzu využijete i při vystupování na akcích pro veřejnost nebo prezentaci vědeckých výsledků.


Popularizace na sociálních sítích

Popularizace na sociálních sítích je rozsáhlé téma. Proto školíme základní kurz v rozsahu 6 hodin, který je úvodem do všech sítí a podrobnějším návodem na profesionální využívání Facebooku a Instagramu při popularizaci. Následně je možné se s našimi lektorkami ponořit hlouběji do obou nejužívanějších sítí. Pořádáme i speciální kurz na facebookovou reklamu.

Cíl základního kurzu: cítit se komfortně na sociálních sítích a vhodně je používat – umět připravit kvalitní příspěvek různého typu, vědět, co přispívá k úspěchu příspěvku. Nachystat měsíční plán, zvládnout komunikaci s fanoušky, znát základní doporučení do komunikace s hejtry.

Základní kurz

 • Porovnání sociálních sítí a jejich publika, specifika obsahů,
 • formáty příspěvků,
 • plánování příspěvků, příprava obsahu, spolupráce v týmu, ukázka plánovačů, 
 • strategické linky, příprava a plánování obsahu, výzvy k akci, 
 • placená podpora, neplacená podpora příspěvků. 

Pokročilé kurzy

 • Tvorba příspěvků – různé typy a formáty, grafické příspěvky, fotografie a jejich úprava, flatlay, mockupy, gridy, stories, použití externích aplikací.
 • Business Manager, správce reklam, sponzorované příspěvky, úvod do reklamy.
 • Community Management.

O kurzu


Prezentační dovednosti v on-line prostředí

Cíl: cítit se komfortně při on-line vystoupení, umět si nachystat obsah a dramaturgii příspěvku, znát způsoby aktivizace účastníků, chápat úskalí jednosměrné komunikace a znát způsoby, jak je lze překonávat.

Obsah a forma vystoupení

 • Webinář, živé vysílání, předtočený rozhovor, účast na on-line konferenci. Pojmy, principy, technická řešení. Rozdíly oproti akcím naživo. 
 • Dramaturgie akce – délka, příspěvky, moderátorské vstupy, praktické ukázky, předtočené vstupy apod.
 • Spolupráce a komunikace s moderátorem a pořadateli, komunikace s účastníky.
 • Aktivizace účastníků – chat, whiteboard, výzvy do publika, práce s očekáváním.

Technické zajištění vystoupení

 • Technické možnosti – více kamer, pozadí, práce se světlem, mikrofon,
 • software – nastavení, používání, podpora kolegům,
 • streamování, nahrávání, zpracování záznamu,
 • příprava, testování, odladění problémů předem, 
 • příprava na technické potíže – jak reagovat a co dělat v případě výpadků a selhání, 
 • praktický trénink.

O kurzu

 • Kurz má šest hodin, odehrává se v on-line prostředí jako webinář, a to ve dvou termínech po třech hodinách.
 • Kurz školí David Ondřich a Bára Tichavová z Komunikace21.


Popularizační video

Cíl: dokázat samostatně pořídit krátké video. Dokázat dát kvalitní zadání externímu dodavateli a ohlídat kvalitu jeho práce.

Koncepce a příprava

 • Ideace, sběr podkladů pro námět,
 • „papírová realizace“ – námět, bodový scénář,
 • pravidla pro tvorbu videoobsahu na internet,
 • otázka cílové skupiny,
 • příprava realizace (produkce).

Technické vybavení a práce s ním

 • Práce s kamerou, postavení kamery, typy záběrů,
 • banky obrazu a zvuku a jejich použití,
 • práce s různými typy zvuku,
 • sběr materiálu ke střihu.

Práce se střihovým software

 • Základy střihové skladby,
 • voiceover, ruchy,
 • vlastní práce se střihem,
 • finalizace filmu,
 • prezentace sestříhaných prací. 

O kurzu


Popularizační fotka a grafika

Kurz má v základní verzi 2 dny, a to část teoretickou a praktickou. Pokud fotky sami nepořizujete, ale chcete dávat dobrá zadání externím fotografům a grafikům a poznat, která fotka je dobrá, uděláme pro vás zkrácennou jednodenní verzi.

Teoretická část

 • Základy — kompozice, světlo, barvy,
 • jak poznat dobrou fotku — 2. plán, příběh,
 • technikálie — základy (ostrost, clona, čas), mobil × (bez)zrcadlovka,
 • zpracování fotek — výpočetní fotografie, základní úpravy, ořez,
 • grafika — základy kompozice, barvy, písmo,
 • jednotný vizuál, konzistence, dlouhodobý plán.

Praktická část

 • Focení v terénu (obvykle velké popularizační akce nebo ve vašich laboratořích),
 • zpracování fotek,
 • prezentace fotek a zpětná vazba k fotkám.

Kurz pro náš školí David Ondřich, Komunikace21, Radek Jína, Ateliér Alfréd Kašpar.


Prezentační dovednosti

Cíl: nabýt jistotu, cítit se co nejkomfortněji při prezentaci, popularizační akci, moderování programu a podobně.

Obsah

 • Cíl. Cílové publikum. Stavební kameny programu.  
 • Komunikace s účastníky, interakce, interaktivita programu. Aktivizace účastníků.
 • Rétorika. Verbální a neverbální komunikace, postoj, mimika, gesta, mikrovýrazy, pohyb.
 • Spolupráce s druhým a dalšími vystupujícími.
 • Dramaturgie akce – délka, změna forem, opakování, vrchol.
 • Používání prezentačního softwaru – kdy a jak.

O kurzu

Kurz je dvoudenní, lektoruje Barbora Tichavová, Věra Ondřichová, David Ondřich a další lektoři.


Skvělé texty

Cíl: osvojit si nové dovednosti pro psaní kvalitních a fungujících popularizačních textů (článek na web nebo do neodborného časopisu, příspěvek na sociální sítě, tisková zpráva).

Teoretická část

 • Jednoduchost vs. přesnost vs. zaujetí čtenáře,
 • čtenář, cílová skupina, persona, úprava perspektivy pisatele,
 • rozdíly mezi žánry, rozdíly mezi médii,
 • cíle textu, Call to Action,
 • zpravodajské hodnoty a jejich využití v běžném psaní.

Praktická část

 • Rozbor vlastních, cizích textů,
 • problémy s institucionálním jazykem, stylové nešvary,
 • dlouhé, krátké věty, rytmus, srozumitelnost,
 • trénink: napište vlastní titulek, podtitul, perex, citaci, výzvu k akci atd. 

O kurzu

Podrobněji o kurzu.


Kromě kurzů na míru a dalších služeb jsme pro vědecko-výzkumné instituce připravili také akademii Popularizace vědy a PR výzkumných institucí.

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám.