FBpx

Zpracování a ochrana osobních údajů

V dotaznících na těchto stránkách sbíráme některé vaše osobní údaje. Údaje shromažďuje společnost Komunikace21 s.r.o., která pořádá PR Akademii, RoboAkademii a další kurzy („my“).

Údaje, o které vás v souvislosti s plněním našich služeb žádáme, jsou zejména:

  • jméno a příjmení,
  • zaměstnavatel, společnost nebo organizace, kterou zastupujete,
  • jeho adresa, IČO a DIČ,
  • telefonní číslo,
  • e-mailová adresa.

Tyto údaje potřebujeme pro jednoznačnou identifikaci vás jako účastníka nebo účastnice našich kurzů, pro komunikaci před kurzem a v jeho průběhu a také proto, abychom vás mohli kontaktovat po skončení kurzu s případnou nabídkou podobných služeb v budoucnosti („plnění smlouvy“, „oprávněný zájem“).

Všechna osobní data, která o vás máme, jsou ta, která nám výslovně sdělíte. Veškeré osobní údaje zpracováváme zákonným a transparentním způsobem a vyžadujeme pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše údaje zpracováváme pouze my a neposkytujeme je nikomu dalšímu. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako je například zákon o účetnictví.

Po skončení kurzu můžeme na požádání všechny vaše osobní údaje odstranit, resp. anonymizovat všude, kde tomu zmíněné legislativní povinnosti nebrání.