Nejbližší kurzy a tréninky

PR Akademie 2020

Kurz komunikačních dovedností a Public Relations pro neziskový a veřejný sektor. Letos s důrazem na podporu fundraisingu a dobrovolnictví.

Více o kurzu PR Akademie 2020 pro neziskovky a veřejný sektor

5. ročník PR Akademie pro neziskovky. Podíváme se na cíle vaší organizace a jejich komunikační podporu. Naučíme se určovat priority a jít konzistentně za nimi.

RoboAkademie – víkendový kurz výukové robotiky

Důkladné seznámení s robotickými hračkami a stavebnicemi jako interaktivní pomůckou pro rozvoj informatického myšlení.

Certifikováno u MŠMT v systému DVPP.

Více o víkendové RoboAkademii

Dozvíte se:

 • kdo je Ozobot,
 • co je blokové programování,
 • jaké jsou další hračky pro předškolní vzdělávání a 1. stupeň,
 • jak využít hračky pro nejmenší se staršími žáky,
 • jaké pomůcky jsou určeny pro 2. a 3. stupeň.

Reklama na Facebooku

Důvěrné seznámení s reklamou na FB a IG

Pod vedením Andrey Bubníkové si na vlastním účtu vyzkoušíte, jak funguje příprava, cílení, zadání, vyhodnocování a optimalizace reklam na Facebooku a Instagramu.

 • jaké příspěvky lze propagovat,
 • jak cílit reklamu na publika,
 • jak připravovat reklamní kampaně a sady,
 • jak upravit web pro analytiku,
 • jak vyhodnocovat účinnost.

Popularizace vědy a PR vysokých škol

Myslet strategicky. Účinně popularizovat. Pečovat o dobré jméno organizace.

PR Akademie pro všechny z vás, které zajímá PR (vysokých) škol a popularizace vědy.

Budeme se zabývat:

 • smyslem a efektivitou komunikace a popularizace (strategie komunikace),
 • obsahem (jak hledat témata, jak je zpracovávat, jak je napsat, nafotit, namodelovat),
 • nástroji (FB, Instagram, web, newsletter, eventy, noviny).